Privacybeleid

 

ONEDIRECT RESPECTEERT UW PRIVACY

 
ONEDIRECT doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren, of u nu een klant bent of een gebruiker van onze diensten en sites. 

Het doel van dit privacybeleid is om u te vertellen welke categorieën persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft, in overeenstemming met de regelgeving die van kracht is in Nederland en Europa. 

1. DEFINITIES 

Persoonsgegevens” of “Gegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een bezoeker van de Onedirect site of een koper. In het algemeen omvat dit je achternaam, voornaam, afleveradres, betalingsgegevens, e-mailadres en je activiteiten op de site. Onedirect verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens. 

Gegevensbeheerderverwijst naar Onedirect, het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt en de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt in overeenstemming met artikel 24 van de AVG.

Regelgevingverwijst naar Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)


site” verwijst naar de website www.onedirect.nl

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 

De verschillende categorieën van Gegevens die we verzamelen zijn als volgt:


A. Gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van uw persoonlijke account

U kunt een persoonlijk account aanmaken op onze site wanneer u een online bestelling plaatst en optioneel de Onedirect Nieuwsbrief abonneert.


Bij deze gelegenheid verzamelen we de volgende identificatie- en contactgegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Aanhef
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Telefoonnummer


Deze gegevens stellen ons in staat om uw persoonlijke ruimte te creëren en uw toegang tot deze ruimte te beheren, en om u in te schrijven op de mailinglijst van Onedirect voor commerciële doeleinden.

 

B. Gegevens die worden verzameld tijdens uw online bestellingen op onze site

Uw voornaam, achternaam en postadressen stellen ons in staat de pakketten te verzenden; uw telefoonnummer stelt ons in staat u te informeren over eventuele moeilijkheden of vertragingen bij de levering; uw e-mailadres is nodig om u de bestelbevestiging, uw factuur en, indien van toepassing, onze nieuwsbrief en aanbiedingen te sturen.


Bij het plaatsen van uw bestelling verzamelen we ook de volgende gegevens: 

 • Gegevens met betrekking tot de verwerking van uw bestelling: facturen, bestelnummer, bestelde producten; 
 • Betalingsgegevens: betaalmethode, creditcardnummer, betalingsgeschiedenis, vervaldatum.


Onedirect bewaart geen creditcardnummers. Alle transacties worden beveiligd door SSL-technologie (gegevensversleutelingstechniek). Wanneer u uw kaartnummer invoert, worden deze gegevens onmiddellijk op uw eigen pc versleuteld voordat ze worden verzonden. 

 

C. De gegevens die we verzamelen via cookies en andere trackers

Een cookie is een klein bestand dat informatie opslaat met betrekking tot uw navigatie op onze site.


Onze site maakt gebruik van cookies die op uw computer worden geïnstalleerd tijdens het browsen. Op deze manier verzamelen we de volgende verbindings- en navigatiegegevens:

 • IP-adres van de computer 
 • Internetprovider 
 • Zoekmachine 
 • Verbindings- en gebruikslogboeken 
 • Navigatiegeschiedenis, met name de bekeken pagina's 
 • Tijd doorgebracht op de site 
 • Lijst van bekeken/geselecteerde producten en diensten


De tijdens uw bezoek aan de site verkregen gegevens zijn bedoeld om de functionaliteiten van de site te verbeteren en te personaliseren, de volgende navigatie op de site te vergemakkelijken, de ergonomie van de site te verbeteren, verschillende bezoekstatistieken mogelijk te maken en u gerichte advertenties aan te bieden. 

Om meer te weten te komen over hoe we cookies beheren en de opt-outopties, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Als u wilt, kunt u deze verzameling voorkomen door uw cookies in uw browsersoftware uit te schakelen. Zelfs als deze functie is uitgeschakeld, hebt u nog steeds normaal toegang tot de site.

 

3. VOOR WELKE DOELEINDEN?

Elke verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen heeft een specifiek doel en is gebaseerd op een wettelijke basis.

DOELEINDEN WETTELIJKE BASIS 

De doeleinden van de onder A genoemde verwerking zijn: 

 • Het creëren van uw persoonlijke ruimte
 • De identificatie en authenticatie van de klant of gebruiker
 • Het versturen van de nieuwsbrief
 • Het beheer van commerciële operaties
Het gerechtvaardigd belang van Onedirect. 

De doeleinden van de onder B genoemde verwerking zijn: 

 • Het beheer, de voorbereiding en de levering van uw bestelling.
 • De klantenservice en de opvolging van de klant.
 • Het volgen en beheren van uw bestellingen en klachten
 • Communicatie tussen de klanten en onze diensten voor technische en commerciële ondersteuning
 • Beheer van geschillen, precontentieuze procedures of onbetaalde rekeningen.

 

De uitvoering van het verkoopcontract.

De doeleinden van de onder C genoemde verwerking zijn: 

 • Toegang tot de site mogelijk maken en de navigatie vergemakkelijken
 • Het genereren van statistieken over het siteverkeer
 • Het analyseren van de klantreis
 • Het verbeteren van de ergonomie van de site
 • Onze communicatie doelgerichter maken
Het gerechtvaardigd belang van Onedirect.  
 
Uw toestemming kan vereist zijn voor bepaalde cookies.

4. AAN WELKE ONTVANGERS?

Uw gegevens worden verwerkt door Onedirect en kunnen worden doorgegeven:

 • Aan de medewerkers van OD Communications B.V., indien hun taak dit vereist, 
 • Aan de internetprovider; 
 • Aan de externe dienstverleners van Onedirect (verantwoordelijk voor webformulieren, e-mailverzamelingen, e-mailings, betalingen en pushmeldingen), 
 • Aan mogelijke onderaannemers, 
 • Aan onze IT-dienstverleners, 
 • Aan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in geval van een verzoek met betrekking tot de AVG

In geval van een reorganisatie- of herstructureringsproject kunnen bepaalde auditors, adviseurs, kopers ook toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen personen die uitdrukkelijk door Onedirect zijn gemachtigd, hebben toegang tot uw gegevens. Geen enkele onbevoegde derde partij kan toegang krijgen, behalve in het geval van wettelijke of syndicale verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Het respect voor de veiligheid en bescherming van uw gegevens is verplicht voor al onze medewerkers en dienstverleners.

Uw gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte.

Als uw gegevens vanwege de interne organisatie van het bedrijf in een derde land buiten de Europese Unie worden gehost, overgedragen of opgeslagen, implementeert Onedirect passende waarborgen voor gegevensbescherming in overeenstemming met de AVG (standaardcontractbepalingen en aanvullende beschermingsmaatregelen). U kunt een kopie opvragen door te schrijven naar het onderstaande e-mailadres (sectie 7). 

 

5. WAT ZIJN DE BEWAARTERMIJNEN VAN DE GEGEVENS?

Klantgegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar na het einde van de zakelijke relatie. Gegevens van een prospect die geen klant is, worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact van de prospect.

6. HOE VEILIG ZIJN UW GEGEVENS?

Onedirect zorgt voor de verwerking van uw gegevens met volledige vertrouwelijkheid en veiligheid door de nodige technische en organisatorische maatregelen te implementeren om hun veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit onder optimale omstandigheden te waarborgen. We raden u echter aan uw computer uit te rusten met softwaretools die de bescherming van de verzending/ontvangst van uw gegevens in het netwerk zowel inkomend als uitgaand waarborgen (zoals bijvoorbeeld een up-to-date antivirus systeem) en ervoor te zorgen dat uw internetprovider de nodige maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de gegevensoverdracht in het netwerk te waarborgen (zoals bijvoorbeeld firewalls en spamfilters)

7. OVER UW RECHTEN

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Onedirect in bezit heeft 
 • Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens 
 • Recht om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen 
 • Recht op beperking of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, of op verwijdering onder bepaalde voorwaarden 
 • Recht om een kopie van de persoonsgegevens die u aan Onedirect heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid) 
 • Recht om uw toestemming op elk moment te wijzigen of in te trekken, als u vrijwillig persoonsgegevens hebt verstrekt of toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan 


U erkent echter dat verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming volledig geldig blijven.

In overeenstemming met artikel 12.6 van de AVG behoudt ONEDIRECT zich echter het recht voor om voor de uitoefening van deze rechten te vragen om uw identiteit te bewijzen. We informeren u dat de gegevens die nodig zijn om uw identiteit te bewijzen, worden verwijderd zodra we op uw verzoek hebben gereageerd. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@incept-group.com

We hebben een termijn van één maand om te reageren op elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit of het grote aantal verzoeken.

 
Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u eenvoudig uw verzoek per post naar het adres: Onedirect SAS, 58 avenue de Rivesaltes 66240 Saint Estève of per e-mail naar dpo@incept-group.com

Als u niet tevreden bent met onze antwoorden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op het volgende adres:
 
Hoge Nieuwstraat 8 2514 EL Den Haag Zuid-Holland
Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

 

8. BIJWERKEN

Dit beleid kan door Onedirect worden bijgewerkt in geval van nieuwe verwerkingen en met name op basis van: 

 • Significante wijzigingen in de wetgeving en/of jurisprudentie, evenals de technische normen die van toepassing zijn op het Informatiesysteem 
 • Risicobeoordeling; 
 • Aanpassingen die zijn voorgesteld door de implementatie van interne informatiebeheersprocedures. 


Dit privacybeleid wordt regelmatig bijgewerkt met betrekking tot hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In dat geval wijzigen we de datum van de laatste update op deze pagina. We nodigen u uit om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen om eventuele wijzigingen te bekijken. 

 Laatste update op 28/05/2024